Biz Kimiz

Bütçe yönetimi, şirketlerin belirlenen hedefler dahilinde stratejiler belirleyip bu stratejilerin uygulanmasını ve sonuçların görülmesini sağlayan araçlardan en önemlisidir. Hedefler doğrultusunda bütçenin oluşturulması ise, özellikle büyük şirketlerde, oldukça zahmetli bir süreci beraberinde getirir. Doğru verilerle doğru analizlerin yapılması ve buna göre ayakları yere basan bir bütçenin hazırlanması gerekmektedir ki bütçe uygulanabilir olsun.

Bu noktada Yatırım, Gelir, Gider, İşletme, Satınalma, Yatırım ya da Nakit Akış bütçelerini hazırlarken her kalem için doğru tahminleri yapabilmek gerekmektedir. Birçok işletmede ise bütçe hazırlık süreci sonrasında yöneticilerin karşısında karmakarışık, uzayıp giden Excel tabloları ve cevap bekleyen birçok soru vardır. Bunlara benzer birçok sebepten dolayı işletmelerin ihtiyacı olan, profesyonelce kurgulanmış bir programdır.

Deneyim ve İhtiyaçlar

BudgetLab platformunu şimdiye kadar yaptığımız yüzlerce projeden edindiğimiz deneyimle hayata geçirdik. Farklı farklı sektörlerden firmaların ihtiyaçları ve talepleriyle ortaya çıkan BudgetLab’in arkasında hem uzun yıllara dayanan bu deneyim hem de doğru analiz yöntemleri yer alıyor.
BudgetLab, her sektörden her firmanın tam da ihtiyacı olan enstrümanları esnek kullanılabilir yapıda sunmaktadır. ERP bağımsız yapısı, dönem bağımsız bütçe hazırlanabilmesi, miktara ve/veya tutara göre bütçe oluşturulabilmesi, web’den de erişilebilen dashboard ekranındaki analizlerin tamamen kişisel oluşturulabilmesi gibi birçok özelliği esnekliği önplanda tutmamızdan kaynaklanmaktadır.

Her Sektöre Uygun Yapı

What-If, Nakit Akış gibi özellikler hem anlık olarak senaryo oluşturmayı hem de anlık olarak gerçek verilerle karşılaştırma yapabilmeyi sağlamaktadır. Böylelikle belirlenen hedeflerden sapmalar istendiği anda takip edilebilmekte, doğru ve düzenli verilerle daha hızlı ve net adımlar atılabilmektedir.
BudgetLab’de planlanan-gerçekleşen-sapma gibi temel veriler her zaman canlı olarak sunulduğundan rapor almak için uzun uğraşlar gerekmemektedir. Daha detaylı raporlamaya ihtiyaç duyulduğunda bunu hazırlamak birkaç “tık” ve “sürükle-bırak” kadar kolaydır.
İster kurumsallaşma yolundaki bir aile şirketi olun, ister farklı sektördeki şirketleri barındıran şirketler grubu, ister sektöründe öncü bir şirket…
BudgetLab’le tanıştıktan sonra şirket yönetmenin ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz.